OPERACIJE SPAŠAVANJA I UKLANJANJA OLUPINA

- Podizanje plovila i drugih plutajućih objekata sa dna,
- Uklanjanje podrtina,
- Intervencije kod potencijalnih opasnosti i ekoloških onečišćenja

Operacije spašavanja

Operacije spašavanja

Operacije spašavanja

Operacije spašavanja