POLITIKA KVALITETE I UPRAVLJANJA
ZDRAVLJEM I SIGURNOSTI NA RADU

Strateški cilj Hidro inžinjeringa je neprestano unapređivanje kvalitete svojih usluga i proizvoda uključujući obavezu stalnog poboljšavanja.

Hidro inžinjering d.o.o. se obavezuje da će obavljati poslovne aktivnosti u skladu s ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007.
Hidro inžinjering d.o.o. zastupa stav da poslovodstvo snosi najveću odgovornost provođenja politike kvalitete i upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu što je istovremeno obaveza svih zaposlenika.
Politika kvalitete i upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu dokumentira se, provodi, održava i priopćava zaposlenicima. Hidro inžinjering d.o.o. će jačati osjećaj pripadnosti tvrtki, uspostavljanjem sustava vrijednosti ljudskih resursa putem kriterija znanja, obrazovanja i sposobnosti čime će se ostvarivati poslovni rezultati na zadovoljstvo zaposlenika.
Hidro inžinjering d.o.o. podržava suradnju i timski rad na svim razinama u cilju izmjene znanja – iskustva i pronalaženja najpovoljnijih rješenja.
U cilju neprestanog poboljšanja kvalitete, poslovanja i okosnicu čini postavljanje, ocjenjivanje ciljeva upravljanja kvalitetom i zdravljem i sigurnosti na radu.
Hidro inžinjering d.o.o. se obavezuje na primjenu novih tehnologija u skladu s poslovnim mogućnostima. Hidro inžinjering d.o.o. će osigurati provedbu zakona i propisa Republike Hrvatske koji nalažu zaštitu okoliša i međunarodnih zakona koje je potpisala Republika Hrvatska.
Hidro inžinjering d.o.o. zaštiti na radu, odnosno zdravlju i sigurnosti predaje velik značaj. Svoju brigu i usmjerenost ka zdravlju i sigurnosti radnika na radu osigurava neprekidnim edukacijama, provođenjem postupaka samokontrole, provođenjem interne edukacije, obavješćivanjem i osvješćivanjem svojih radnika
Rijeka, 07. 11. 2012.

Certifikati